Financial reports

2021-07-16 Delårsrapport januari-juni 2021 Nordax Bank AB 2021-07-16 Interim report January-June 2021 Nordax Bank AB 2021-05-14 Delårsrapport januari-mars 2021 Nordax Bank AB 2021-05-14 Interim report January-March 2021 Nordax Bank AB 2021-02-26 Nordax årsredovisning och hållbarhetsrapport har publicerats 2021-02-26 Nordax Annual Report and Sustainability Report has been published 2021-02-19 Bokslutskommuniké januari-december 2020 Nordax Bank AB 2021-02-19 Year-end Report 2020 January-December Nordax Bank AB 2020-10-23 Delårsrapport januari-september 2020 Nordax Bank AB 2020-10-23 Interim report January-September 2020 Nordax Bank AB 2020-07-17 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2020 NORDAX BANK AB 2020-07-17 INTERIM REPORT JANUARY-JUNE 2020 NORDAX BANK AB 2020-04-29 Interim report January-March 2020 Nordax Bank AB 2020-04-29 Kvartalsrapport januari-mars 2020 Nordax Bank AB 2020-04-28 NORDAX ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT HAR PUBLICERATS