Press releases

Stay updated with the latest news

Pressrelease

Below you will find pressrelease from Nordax Bank AB (publ) and Nordax Holding AB (publ).

If you would like to read financial reports from Nordax Bank or Nordax Holding follow this link.

Nordax Bank AB (publ) offentliggör ett erbjudande om eget förvärv av vissa utstående NOK/SEK-obligationer

Read more

Nordax Bank AB (publ) announces tender offer for certain of its outstanding NOK and SEK bonds

Read more

Nordax Bank AB (publ) undersöker möjligheten att emittera efterställda Tier 2-obligationer inom existerande MTN-program

Read more

Nordax Bank AB (publ) examines the possibility to issue subordinated Tier 2 bonds within existing MTN-programme

Read more

Delårsrapport januari-mars 2023 Nordax Bank AB

Read more