Pressrelease

Uppdatering avseende den förväntade tidpunkten för fusionen mellan Nordax Bank AB (publ) and Bank Norwegian ASA

Som tidigare meddelats har Nordax Bank AB (publ) (”Nordax Bank”) (BBB/N3/Stabilt i kreditbetyg från Nordic Credit Rating) och Bank Norwegian ASA (”Bank Norwegian”) initierat en process för att genomföra en koncernintern fusion mellan de två bolagen. Nordax Bank meddelade den 1 november 2022 att alla nödvändiga regulatoriska godkännanden för fusionen har erhållits. Från och med idag har alla relevanta samtycken och godkännanden från tredje part erhållits. Fusionen kommer att genomföras med Nordax Bank som övertagande bolag och Bank Norwegian som överlåtande bolag.

Fusionen förväntas genomföras omkring den 30 november 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Strath, Brunswick Group

mstrath@brunswickgroup.com

+46 733 90 47 60

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i norra Europa med starka ägare i form av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Vi har idag omkring 2 miljoner privatkunder, varav knappt 1,2 miljoner kreditkortskunder, i Norden, Spanien, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna och i stället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett mindre antal produkter vilka vi kan bäst. Dessa innefattar privatlån, bolån, hypotekspension, kreditkort och sparkonton. Nordax Bank förvärvade i november 2021 Bank Norwegian ASA vilket, utöver ett större antal kunder, tillförde koncernen kompletterande styrkor inom produktkompetens, digital distribution samt geografisk närvaro. Sedan 2019 är även Svensk Hypotekspension, ett bolag specialiserat på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax Bank. Koncernen har strax under 600 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Fornebu Oslo. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser. Denna är grundlig, sund och datadriven vilket lett till att Nordax kunder är finansiellt stabila. Per den 30 september 2022 uppgick utlåningen till allmänheten till 83.9 miljarder kronor och inlåningen till 72,0 miljarder kronor.

Läs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com

Documents

wkr0006.pdf