Pressrelease

Styrelsen i Bank Norwegian ASA, dotterbolag inom Nordax Bank-koncernen, godkänner fusionen

För att formellt besluta om den tidigare meddelade fusionsplanen mellan Bank Norwegian ASA och Nordax Bank AB (publ) krävs det att styrelsen i Bank Norwegian godkänner fusionen efter det att fusionsplanen varit publikt tillgänglig i minst en månad. I linje med detta har styrelsen i Bank Norwegian idag den 8 augusti 2022 godkänt fusionen. För tillgång till den fullständiga pressreleasen, vänligen besök https://www.banknorwegian.no/omoss/investorrelations/announcements/

För ytterligare information kontakta gärna:

Patrick McArthur, CFO, Nordax

Tel: +46 760 32 69 70

E-post: ir@nordax.se

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i norra Europa med starka ägare i form av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Vi har idag omkring 2 miljoner privatkunder, varav knappt 1,2 miljoner kreditkortskunder, i Norden, Spanien, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna och i stället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett mindre antal produkter vilka vi kan bäst. Dessa innefattar privatlån, bolån, hypotekspension, kreditkort och sparkonton. Nordax Bank förvärvade i november 2021 Bank Norwegian ASA vilket, utöver ett större antal kunder, tillförde koncernen kompletterande styrkor inom produktkompetens, digital distribution samt geografisk närvaro. Sedan 2019 är även Svensk Hypotekspension, ett bolag specialiserat på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Koncernen har drygt 500 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Fornebu Oslo. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser. Denna är grundlig, sund och datadriven vilket lett till att Nordax kunder är finansiellt stabila. Per 31 mars 2022 uppgick utlåningen till allmänheten till 75.0 miljarder kronor och inlåningen till 70,3 miljarder kronor

Läs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com

Documents

wkr0006.pdf