Pressrelease

Nordax Bank AB (publ) undersöker möjligheten att emittera efterställda Tier 2-obligationer inom existerande MTN-program

Nordax Bank AB (publ) (”Nordax Bank”) har gett Carnegie, Nordea och SEB i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera efterställda Tier 2-obligationer i SEK och/eller NOK. Emissionen kommer att ske inom Nordax Banks existerande MTN-program, vilket har ett totalt rambelopp om 5 miljarder kronor. Transaktionen beräknas, beroende på marknadsförutsättningarna, genomföras inom en snar framtid.

För mer information, vänligen kontakta:

Arash Bigloo, Head of Treasury, Nordax Bank AB (publ)
+46 738 66 06 62

arash.bigloo@nordax.se

Mats Benserud, Head of Investor Relations, Nordax Bank AB (publ)
+47 958 91 539

mats.benserud@nordax.se

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i norra Europa med starka ägare i form av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Vi har idag omkring 2 miljoner privatkunder, varav knappt 1,2 miljoner kreditkortskunder, i Norden, Spanien, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna och i stället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett mindre antal produkter vilka vi kan bäst. Dessa innefattar privatlån, bolån, hypotekspension, kreditkort och sparkonton. Nordax Bank förvärvade i november 2021 Bank Norwegian ASA vilket, utöver ett större antal kunder, tillförde koncernen kompletterande styrkor inom produktkompetens, digital distribution samt geografisk närvaro. Sedan 2019 är även Svensk Hypotekspension, ett bolag specialiserat på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Koncernen har strax över 600 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Fornebu Oslo. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax Banks spetskompetenser. Denna är grundlig, sund och datadriven vilket lett till att Nordax Banks kunder är finansiellt stabila. Per 31 mars 2023 uppgick utlåningen till allmänheten till 93.7 miljarder kronor och inlåningen till 80,1 miljarder kronor.

Läs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com

Documents

wkr0006.pdf