Pressrelease

Nordax Bank AB (publ) initierar en process för att ändra företagsnamn till NOBA Bank Group AB (publ)

Ett viktigt steg mot att samla de fristående varumärkena Bank Norwegian, Nordax Bank och Svensk Hypotekspension under det gemensamma koncernnamnet – NOBA

Stockholm, Sverige, 8 mars 2023: Nordax Bank AB (publ) (”Nordax Bank”) har idag initierat en process för att ändra företagsnamnet till NOBA Bank Group AB (publ). Namnändringen är en del i processen som syftar till att etablera ett nytt koncernnamn som samlar alla tre existerande varumärken, Bank Norwegian och Nordax Bank samt Svensk Hypotekspension under ett koncernnamn – NOBA. Varumärkena, inklusive Nordax Bank, kommer fortsatt att verka separat, så som tidigare, och kunderna kommer inte att påverkas av ändringen av koncernnamnet. Namnändringen kräver Finansinspektionens godkännande innan det registreras hos Bolagsverket, vilket förväntas ske under andra kvartalet 2023.  

Jacob Lundblad, VD på Nordax Bank kommenterar:

Det här är ett första steg på resan mot att skapa en gemensam identitet för gruppens samtliga varumärken. Detta ger oss en bättre möjlighet att berätta vilka vi är, vad vi står för och vad vi erbjuder, samt vilken potential hela gruppen NOBA har. Som Nordens överlägset största specialistbank och en viktig utmanare till storbankerna, är vår position unik. I och med förvärvet av Bank Norwegian har vi ytterligare kraft och kompetens att skala upp, ta nya marknadsandelar och ha fortsatt god tillväxt inom samtliga vertikaler, både på kort och lång sikt. Vi är övertygade om att specialiserade erbjudanden som svarar mot människors unika behov är här för att stanna. Genom NOBA kommer vi tydligare kunna kommunicera den gemensamma kraften av att ha kunskapen, storleken och specialiseringen för att utmana storbankerna.Kontakt
Oliver Hofmann, Head of Communication & ESG

E-post: ir@nordax.se
Tel: +46 768 786 163

Om Nordax

Nordax Bank, under namnändring till NOBA Bank Group AB (publ), är en ledande specialistbank i norra Europa med starka ägare i form av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Vi har idag omkring 2 miljoner privatkunder, varav knappt 1,2 miljoner kreditkortskunder, i Norden, Spanien, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna och i stället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett mindre antal produkter vilka vi kan bäst. Dessa innefattar privatlån, bolån, hypotekspension, kreditkort och sparkonton. Nordax Bank förvärvade i november 2021 Bank Norwegian ASA (”Bank Norwegian”) vilket, utöver ett större antal kunder, tillförde koncernen kompletterande styrkor inom produktkompetens, digital distribution samt geografisk närvaro. Den 30 november 2022 genomfördes en gränsöverskridande koncernintern fusion mellan Nordax Bank och Bank Norwegian. Fusionen genomfördes med Nordax Bank som övertagande bolag och Bank Norwegian som överlåtande bolag. Bank Norwegians verksamhet bedrivs fortsättningsvis genom en norsk filial till Nordax Bank [under varumärket Bank Norwegian?]. Sedan 2019 är även Svensk Hypotekspension, ett bolag specialiserat på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax Bank. Koncernen har strax under 600 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Fornebu Oslo. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser. Denna är grundlig, sund och datadriven vilket lett till att Nordax kunder är finansiellt stabila. Per den 31 december 2022 uppgick utlåningen till allmänheten till 88,8 miljarder kronor och inlåningen till 77,1 miljarder kronor. Läs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com.

Documents

wkr0006.pdf