Pressrelease

Nordax Bank AB (publ) får genomföra due diligence av NFH efter nytt föreslaget bud om 100 NOK per aktie

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER SKULLE KRÄVA FÖRTIDA GODKÄNNANDE

Den 4 mars 2021 offentliggjorde Nordax Bank AB (publ) ("Nordax") sin avsikt att offentliggöra ett frivilligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Norwegian Finans Holding ASA (“NFH”) till ett pris om 95 NOK kontant per aktie (inklusive utdelningen om 5 NOK per aktie i NFH som den 6 maj distribueras till aktieägare som är registrerade den 27 april), motsvarande en premie om 16,5 % jämfört med den opåverkade stängningskursen för NFH:s aktie den 3 mars 2021 och en premie om 32,4 % jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för NFH:s aktie under de sex månader som föranledde offentliggörandet av Nordax den 4 mars, villkorat av genomförande av en due diligence-undersökning med tillfredställande resultat.

Den 19 mars 2021 tillkännagav Nordax att det inte fanns grund för att offentliggöra erbjudandet som presenterats, samt att Nordax och dess ägare utvärderade alla alternativ.

Med hänvisning till NFH:s uttalande som offentliggjordes i dag kan Nordax bekräfta att NFH:s styrelse, baserat på det reviderade indikativa erbjudandet från Nordax om 100 NOK per aktie i NFH (exklusive utdelningen om 5 NOK per aktie som den 6 maj distribueras till aktieägare som är registrerade den 27 april), en förbättring om 10 NOK per NFH aktie jämfört med erbjudandet den 4 mars, har beslutat att bevilja Nordax tillgång till en bekräftande due diligence-undersökning av NFH och att parterna har ingått ett avtal för denna. Det föreslagna erbjudandet är villkorat av en lägsta anslutningsgrad om 90 % av NFH:s aktieägare men Nordax förbehåller sig rätten att sänka den lägsta anslutningsgraden till 2/3.

Det reviderade erbjudandet motsvarar premier om 30,6 % och 49,8 % jämfört med den opåverkade aktiekursen för NFH den 3 mars 2021 respektive den volymvägda genomsnittskursen för NFH:s aktie under de sex månader som föranledde offentliggörandet av Nordax den 4 mars. Referenspriset för aktien är i båda fallen justerade för utdelningen om 5 NOK per aktie som den 6 maj 2021 distribueras till aktieägare som är registrerade den 27 april 2021.

I nuläget finns det ingen säkerhet att ett erbjudande kommer att offentliggöras. Ytterligare information kommer att offentliggöras framöver när så behövs.

För mediaförfrågningar:

Peter Lindell, Brunswick Group
plindell@brunswickgroup.com
+46 76-128 03 03

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 255 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 350 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 31 december 2020 uppgick utlåningen till allmänheten till 27,7 miljarder kronor och inlåningen till 24,2 miljarder kronor. Läs mer om Nordax http://www.nordaxgroup.com.


 

Documents

wkr0006.pdf