Pressrelease

Bank Norwegian har erhållit BBB/N3 lång- och kortsiktiga kreditbetyg från Nordic Credit Rating

Som tidigare meddelats, senast den 11 november 2022, har Nordax Bank AB (publ) (”Nordax Bank”) och Bank Norwegian ASA (”Bank Norwegian”) initierat en process för att genomföra en koncernintern fusion mellan de två bolagen. Alla nödvändiga regulatoriska godkännanden för fusionen har erhållits. Fusionen kommer att genomföras med Nordax Bank som övertagande bolag och Bank Norwegian som överlåtande bolag. Fusionen förväntas genomföras omkring 30 november 2022.

Bank Norwegian har erhållit en kreditvärdering gällande perioden fram till datumet för fusionens genomförande. Idag, den 14 november 2022, tilldelade Nordic Credit Rating Bank Norwegian det långsiktiga kreditbetyget BBB med stabila utsikter samt det kortsiktiga kreditbetyget N3.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Strath, Brunswick Group

mstrath@brunswickgroup.com

+46 733 90 47 60

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i norra Europa med starka ägare i form av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Vi har idag omkring 2 miljoner privatkunder, varav knappt 1,2 miljoner kreditkortskunder, i Norden, Spanien, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna och i stället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett mindre antal produkter vilka vi kan bäst. Dessa innefattar privatlån, bolån, hypotekspension, kreditkort och sparkonton. Nordax Bank förvärvade i november 2021 Bank Norwegian ASA vilket, utöver ett större antal kunder, tillförde koncernen kompletterande styrkor inom produktkompetens, digital distribution samt geografisk närvaro. Sedan 2019 är även Svensk Hypotekspension, ett bolag specialiserat på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax Bank. Koncernen har strax under 600 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Fornebu Oslo. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser. Denna är grundlig, sund och datadriven vilket lett till att Nordax kunder är finansiellt stabila. Per den 30 september 2022 uppgick utlåningen till allmänheten till 83.9 miljarder kronor och inlåningen till 72,0 miljarder kronor.

Läs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com

Documents

wkr0006.pdf