Pressrelease

Fusionen mellan Nordax Bank AB (publ) och Bank Norwegian ASA har genomförts

Med hänvisning till tidigare offentliggöranden avseende den koncerninterna fusionen mellan Nordax Bank AB (publ) ("Nordax") och Bank Norwegian ASA ("Bank Norwegian") meddelas härmed att fusionen idag, den 30 november 2022, har registrerats hos Bolagsverket och därmed är genomförd.

Fusionen genomfördes med Nordax som övertagande bolag och Bank Norwegian som överlåtande bolag, och Bank Norwegians verksamhet kommer fortsättningsvis att bedrivas genom en norsk filial till Nordax, vars juridiska namn är Bank Norwegian, en filial av Nordax Bank AB (publ) ("Filialen"). Fusionen kommer inte att påverka de tjänster och produkter som Nordax och tidigare Bank Norwegian erbjuder. Tidigare vd för Bank Norwegian, Klara-Lise Aasen, har utsetts till chef för Filialen.

Till följd av fusionen har Nordax inträtt som emittent och gäldenär i förhållande till de obligationer som listas nedan, som ursprungligen var emitterade av Bank Norwegian och som är noterade på Oslo Børs och Nordic ABM ("Obligationerna"), och de tillhörande ändringsavtal som träffats avseende villkoren för Obligationerna har nu trätt i kraft. Nordax har tilldelats kortnamnet "NDX" av Oslo Børs, och innehar för närvarande BBB/N3 lång- och kortsiktiga kreditbetyg från Nordic Credit Rating med stabila utsikter. Till följd av ändringen av emittent och gäldenär för Obligationerna kommer varje Obligation tilldelas ett nytt kortnamn kopplat till Nordax kortnamn.

Omkring den 2 december 2022 kommer kortnamnen för Obligationerna att ändras till följande nya kortnamn:

  • ISIN NO0010833320 – kortnamn NDX19 Pro (previously BANKN19 Pro);
  • ISIN NO0010833130 – kortnamn NDX20 (tidigare BANKN20);
  • ISIN NO0010871130 – kortnamn NDX26 (tidigare BANKN26);
  • ISIN NO0010871148 – kortnamn NDX27 (tidigare BANKN27);
  • ISIN NO0010871155 – kortnamn NDX28 (tidigare BANKN28);
  • ISIN NO0010871296 – kortnamn NDX29 (tidigare BANKN29);
  • ISIN NO0010952823 – kortnamn NDX30 (tidigare BANKN30);
  • ISIN NO0010952831 – kortnamn NDX31 (tidigare BANKN31); samt
  • ISIN NO0011142572 – kortnamn NDX01 (tidigare BANO01).

Bank Norwegians kortnamn, "BANO", kommer att upphöra att existera omkring den 1 december 2022, och samtliga framtida börsmeddelanden relaterade till Obligationerna kommer att publiceras på Oslo Børs NewsWeb under Nordax kortnamn, "NDX", vilket kommer att aktiveras omkring den 1 december 2022.

Det sammanslagna bolaget är den största oberoende specialistbanken inom konsumentkrediter i Norden. I och med sammanslagningen har Nordax både den storlek och de resurser som krävs för att forma framtiden inom konsumentfinansiering med innovativa lösningar som utmanar storbankerna till förmån för kunderna.

Information för investerare finns tillgängligt på https://www.nordaxgroup.com/investors.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Strath, Brunswick Group

mstrath@brunswickgroup.com

+46 733 90 47 60

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i norra Europa med starka ägare i form av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Vi har idag omkring 2 miljoner privatkunder, varav knappt 1,2 miljoner kreditkortskunder, i Norden, Spanien, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna och i stället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett mindre antal produkter vilka vi kan bäst. Dessa innefattar privatlån, bolån, hypotekspension, kreditkort och sparkonton. Nordax Bank förvärvade i november 2021 Bank Norwegian ASA vilket, utöver ett större antal kunder, tillförde koncernen kompletterande styrkor inom produktkompetens, digital distribution samt geografisk närvaro. Sedan 2019 är även Svensk Hypotekspension, ett bolag specialiserat på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax Bank. Koncernen har strax under 600 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Fornebu Oslo. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser. Denna är grundlig, sund och datadriven vilket lett till att Nordax kunder är finansiellt stabila. Per den 30 september 2022 uppgick utlåningen till allmänheten till 83,9 miljarder kronor och inlåningen till 72,0 miljarder kronor.

Läs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com

Documents

wkr0006.pdf