Pressrelease

Nordax Bank AB (publ) – Ändrad tillämpning av IFRS 9 övergångsregler

Pressmeddelande den 25 juni 2020

Nordax Bank AB (publ) och konsoliderad situation har beslutat att tillämpa paragraf 4 i CRR artikel 437a (’övergångsregler’) vilket innebär att övergångsreglerna för IFRS 9 också tillämpas på eventuella ökningar av steg 1 och steg 2 IFRS 9 förväntade kreditreserveringar under övergångsperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nordax Bank AB (publ), Arash Bigloo, arash.bigloo@nordax.se, +46 (0)738 660 662