Pressrelease

Bank Norwegian ASA, dotterbolag inom Nordax Bank-koncernen, publicerar Hållbarhetsrapporten för januari-december 2021

Bank Norwegian ASA publicerar idag hållbarhetsrapporten för perioden januari-december 2021. För tillgång till den fullständiga rapporten, vänligen besök https://www.banknorwegian.se/omoss/investorrelations/.

Nordax Bank AB (publ) publicerar sin hållbarhetsrapport för motsvarande period tillsammans med årsredovisningen den 28 april 2022.

För ytterligare information kontakta gärna:

Patrick McArthur, CFO, Nordax

Tel: +46 760 32 69 70

E-post: ir@nordax.se

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i norra Europa med starka ägare i form av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Vi har idag närmare 2 miljoner privatkunder, varav knappt 1,2 miljoner kreditkortskunder, i Norden, Spanien, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna och i stället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett mindre antal produkter vilka vi kan bäst. Dessa innefattar privatlån, bolån, hypotekspension, kreditkort och sparkonton. Nordax Bank förvärvade i november 2021 Bank Norwegian ASA vilket, utöver ett större antal kunder, tillförde koncernen kompletterande styrkor inom produktkompetens, digital distribution samt geografisk närvaro. Sedan 2019 är även Svensk Hypotekspension, ett bolag specialiserat på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Koncernen har drygt 500 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Fornebu Oslo. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser. Denna är grundlig, sund och datadriven vilket lett till att Nordax kunder är finansiellt stabila. Per 31 december 2021 uppgick utlåningen till allmänheten till 70.7 miljarder kronor och inlåningen till 67,4 miljarder kronor

Läs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com

Documents

wkr0006.pdf