Pressrelease

Nordax Bank AB (publ) offentliggjorde idag sitt bästa och slutliga frivilliga rekommenderade kontanta uppköpserbjudande för samtliga aktier i Norwegian Finans Holding ASA om NOK 105 per aktie

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURSIDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER SKULLE KRÄVA FÖRTIDA GODKÄNNANDE. 

FÖR MER INFORMATION OM NORDAX FRIVILLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE, SE NORDAX OFFENTLIGGÖRANDE AV ERBJUDANDET SOM FINNS TILLGÄNGLIGT PÅ: HTTPS://COLLABORATE-TO-SCALE.COM/EN/NORDAX-BANK-AB-PUBL-OFFENTLIGGJORDE-IDAG-SITT-BASTA-OCH-SLUTLIGA-FRIVILLIGA-REKOMMENDERADE-KONTANTA-UPPKOPSERBJUDANDE-FOR-SAMTLIGA-AKTIER-I-NORWEGIAN-FINANS-HOLDING-ASA-OM-NOK-105-PER-AKTIE/