Besök Nordax Banks kundsidor

Europe map

Sverige

www.nordax.se

Finland

www.nordax.fi

Tyskland

www.nordax.de

Danmark

www.nordax.dk

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fond VIII och Sampo. Vi har idag cirka 195.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna.

Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har cirka 230 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 juni 2019 uppgick den totala utlåningen till privatpersoner till 22,4 miljarder kronor och inlåningen (sparkonton) från privatpersoner till totalt 17,7 miljarder kronor.

Nordax Group AB (publ) var tidigare noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista till och med den 24 april 2018 men avnoterades då bolaget köpts upp av NDX Intressenter AB som kontrolleras av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Nordax Group är moderbolag i Nordax-koncernen. Nordax Bank AB (publ) är koncernens operativa bolag. Nordax Bank har tillstånd att driva bankrörelse i enlighet med lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och står under tillsyn av Finansinspektionen.