Färgglada hus och blå himmel i Stockholm

Pressmeddelande

Nordax emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor

Läs mer

Pressmeddelande

Nordax Bank emitterar efterställda Tier 2 obligationer

Läs mer

Finansiella rapporter

Nordax Banks Delårsrapport januari-mars 2019

Läs mer

Besök Nordax Banks kundsidor

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fond VIII och Sampo. Vi har idag cirka 185.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna.

Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 200 anställda där i stort sett alla medarbetare  arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 31 mars 2019 uppgick utlåningen till allmänheten till 20,9 miljarder kronor och inlåningen till 15,3 miljarder kronor.

Nordax Group AB (publ) var tidigare noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista till och med den 24 april 2018 men avnoterades då bolaget köpts upp av NDX Intressenter AB som kontrolleras av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Nordax Group är moderbolag i Nordax-koncernen. Nordax Bank AB (publ) är koncernens operativa bolag. Nordax Bank har tillstånd att driva bankrörelse i enlighet med lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och står under tillsyn av Finansinspektionen.