Färgglada hus och blå himmel i Stockholm

Erbjudande till aktieägarna i Nordax

Nordic Capital och Sampo har den 8 februari lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordax som Nordax styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera.

Läs mer

Senaste pressmeddelande

Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten har publicerats

Läs mer

Finansiell kalender

19 April 2018 07.30 - Delårsrapport kv 1 2018

Läs mer

Nordaxaktien

Läs mer

Besök Nordax Banks kundsidor

Nordax är en nischbank i Norden som erbjuder in- och utlåning till drygt 150 000 kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade på ett centralt kontor i Stockholm.  Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är cirka 50 år och har en inkomst som är högre eller i nivå med det nationella genomsnittet. Den 31 december 2017 uppgick utlåningen till 13,5 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 7,5 miljarder kronor.

Nordax Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Nordax Group är moderbolag i Nordax-koncernen. Nordax Bank AB (publ) är koncernens operativa bolag. Nordax Bank har tillstånd att driva bankrörelse i enlighet med lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och står under tillsyn av Finansinspektionen.