Färgglada hus och blå himmel i Stockholm

Pressmeddelande

Nordax Bank bokslutskommuniké 2018

Läs mer

Pressmeddelande

Nordax Bank slutför förvärvet av Svensk Hypotekspension

Läs mer

Pressmeddelande

Nordax vinner priset Årets Sparränta

Läs mer

Besök Nordax Banks kundsidor

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital och Sampo. Vi har idag drygt 160.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna.

Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan januari 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på hypotekspension ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 200 anställda där i stort sett alla medarbetare (förutom Svensk Hypotekspension) arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 31 december 2018 uppgick utlåningen till allmänheten till 15,1 miljarder kronor och inlåningen till 11,3 miljarder kronor.

Nordax Group AB (publ) var noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista till och med den 24 april 2018 men avnoterades då bolaget köpts upp av NDX Intressenter AB som kontrolleras av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Nordax Group är moderbolag i Nordax-koncernen. Nordax Bank AB (publ) är koncernens operativa bolag. Nordax Bank har tillstånd att driva bankrörelse i enlighet med lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och står under tillsyn av Finansinspektionen.