Finansiell kalender

Finansiell kalender 2020

14 februari 2020 07.30

Bokslutskommuniké 2019 Nordax Bank

28 april 2020

Årsrredovisningen för 2019 Nordax Bank publiceras

30 april 2020 07.30

Delårsrapport januari-mars 2020 Nordax Bank AB

17 juli 2020 07.30

Delårsrapport januari-juni 2020 Nordax Bank AB

23 oktober 2020 07.30

Delårsrapport januari-september 2020 Nordax Bank AB