Finansiell kalender

Finansiell kalender 2020

19 februari 2020 07.30
Bokslutskommuniké 2020 Nordax Bank

7 maj 2021
Årsredovisning för 2020 Nordax Bank publiceras

14 maj 2021 07.30
Delårsrapport januari-mars 2021 Nordax Bank

16 juli 2021 07.30
Delårsrapport januari-juni 2021 Nordax Bank

22 oktober 2021 07.30
Delårsrapport januari-september 2021 Nordax Bank