Grupp människor som enar händer

Finansiell kalender

Finansiell kalender 2019

22 februari 2019 07.30

Bokslutskommuniké 2018 Nordax Bank

12 april 2019

Årsrredovisningen för 2018 Nordax Bank publiceras

10 maj 2019 07.30

Delårsrapport januari-mars 2019 Nordax Bank AB

19 juli 2019 07.30

Delårsrapport januari-juni 2019 Nordax Bank AB

31 oktober 2019 07.30

Delårsrapport januari-september 2019 Nordax Bank AB