Grupp människor som enar händer

Finansiell kalender

Finansiell kalender 2018

8 februari 2018 07.30

Bokslutskommuniké 2017

16 mars 2018

Årsrredovisningen för 2017 publicerades

19 april 2018 07.30

Delårsrapport januari-mars 2018 dotterbolaget Nordax Bank AB - delårsrapporten för det då börsnoterade bolaget Nordax Group AB offentliggjordes ej givet avnoteringsprocessen som pågår

2 maj 2018 09.00

Extra bolagsstämma hölls på begäran av NDX Intressenter AB

29 juni 2018 09.00

Bolagsstämma i Stockholm

13 juli 2018 07.30

Delårsrapport januari-juni 2018 dotterbolaget Nordax Bank AB - delårsrapporten för det tidigare börsnoterade bolaget Nordax Group AB offentliggörs ej

18 oktober 2018 07.30

Delårsrapport januari-september 2018 dotterbolaget Nordax Bank AB - delårsrapporten för det tidigare börsnoterade bolaget Nordax Group AB offentliggörs ej