Människor som granskar rapporter och grafer

Finansiella rapporter

Periodisk information om kapitaltäckning och likviditet

2019

Kvartal 1 2019

2018

KVARTAL 4 2018 

Kvartal 3 2018

Kvartal 2 2018

Kvartal 1 2018

Rapporter före 2018 är integrerade i Nordax Groups delårsrapporter som återfinns här och Nordax Banks delårsrapporter som återfinns här