Människor som granskar rapporter och grafer

Rapportarkiv

Finansiella rapporter 

Årsrapporter

2015-04-16 årsredovisning 2014 nordax holding ab   

2014-03-31 ANNUAL REPORT 2013, NORDAX HOLDING AB

2013-04-25 ANNUAL REPORT 2012, NORDAX HOLDING AB

2012-05-04 ANNUAL REPORT 2011, NORDAX HOLDING AB

2011-05-06 ANNUAL REPORT 2010, NORDAX HOLDING AB

Delårsrapporter

2015-04-29 Interim report Jan-March 2015, Nordax GROUP Holding AB

2015-02-27 INTERIM REPORT JAN-DEC 2014 NORDAX HOLDING AB

2014-11-27 INTERIM REPORT JAN-SEP, 2014 NORDAX HOLDING AB

2014-08-22 INTERIM REPORT JAN-JUNE, 2014 NORDAX HOLDING AB

2014-04-29 INTERIM REPORT JAN-MARCH 2014, NORDAX HOLDING AB

2014-01-31 INTERIM REPORT JAN-DEC 2013, NORDAX HOLDING AB

2013-11-27 INTERIM REPORT JAN-SEP, 2013 NORDAX HOLDING AB (PUBL), BRIEF ENGLISH

2013-10-31 INTERIM REPORT JAN-SEP, 2013 NORDAX HOLDING AB (PUBL)

2013-08-21 INTERIM REPORT JAN-JUNE, 2013 NORDAX HOLDING AB

2013-08-29 INTERIM REPORT JAN-MARCH, 2013 NORDAX HOLDING AB

Kapitaltäckning och riskhanteringsrapporter

Årliga rapporter

2015-04-16 Annual information 2014 according to fffs 2014:12, Nordax consolidated situation

2014-03-31 Annual information 2013 according to FFFS 2007:5, Nordax Financial Group

2013-04-25 Annual information 2012 according to FFFS 2007:5, Nordax Financial Group

2012-05-03 ANNUAL INFORMATION 2011 ACCORDING TO FFFS 20075, NORDAX FINANCIAL GROUP

2011-05-06 ANNUAL INFORMATION 2010 ACCORDING TO FFFS 20075, NORDAX FINANCIAL GROUP

2010-05-19 ANNUAL INFORMATION 2009 ACCORDING TO FFFS 20075, NORDAX FINANCIAL GROUP

2009-04-27 ANNUAL INFORMATION 2008 ACCORDING TO FFFS 20075, NORDAX FINANCIAL GROUP

Kvartalsvisa rapporter

2015-04-29 Periodical information march 2015 according to FFFS 2014:12, Nordax Financial Group 

2014-11-27 Periodical information Sept 2014 according to FFFS 2014:12, Nordax Financial Group

2014-08-22 Periodical information June 2014 according to FFFS 2007:5, Nordax Financial Group

2014-05-27 Periodical information March 2014 according to FFFS 2007:5, Nordax Financial Group

2013-11-13 Periodical information Sept 2013 according to FFFS 2007:5, Nordax Financial Group

2013-08-21 Periodical information June 2013 according to FFFS 2007:5, Nordax Financial Group

2013-05-29 Periodical information March 2013 according to FFFS 2007:5, Nordax Financial Group

2012-11-13 PERIODICAL INFORMATION SEPT 2012 ACCORDING TO FFFS 20075, NORDAX FINANCIAL GROUP

2012-08-23 PERIODICAL INFORMATION JUNE 2012 ACCORDING TO FFFS 20075, NORDAX FINANCIAL GROUP

2012-05-16 PERIODICAL INFORMATION MARCH 2012 ACCORDING TO FFFS 20075, NORDAX FINANCIAL GROUP

2011-11-03 PERIODICAL INFORMATION SEPT 2011 ACCORDING TO FFFS 20075, NORDAX FINANCIAL GROUP

2011-08-23 PERIODICAL INFORMATION JUNE 2011 ACCORDING TO FFFS 20075, NORDAX FINANCIAL GROUP

2011-05-06 PERIODICAL INFORMATION MARCH 2011 ACCORDING TO FFFS 20075, NORDAX FINANCIAL GROUP

2010-11-12 PERIODICAL INFORMATION SEPT 2010 ACCORDING TO FFFS 20075, NORDAX FINANCIAL GROUP

2010-08-16 PERIODICAL INFORMATION JUNE 2010 ACCORDING TO FFFS 20075, NORDAX FINANCIAL GROUP

2010-05-19 PERIODICAL INFORMATION MARCH 2010 ACCORDING TO FFFS 20075, NORDAX FINANCIAL GROUP