Nordax diversifierade finansieringsbas består av assetbacked securities, warehouse-faciliteter från två internationella banker, inlåning från allmänheten, senior unsecured-obligationer, eget kapital och efterställda skulder. Den diversifierade finansieringsbasen minskar Nordax likviditetsrisk och innebär att Nordax kan skapa en större och mer optimerad finansieringsmix över tid.

Genväg till Nordax Banks finansiella rapporter