Två män som skakar hand

Nordax diversifierade finansieringsbas består av assetbacked securities, warehouse-faciliteter från två internationella banker, inlåning från allmänheten, senior unsecured-obligationer, eget kapital och efterställda skulder. Den diversifierade finansieringsbasen minskar Nordax likviditetsrisk och innebär att Nordax kan skapa en större och mer optimerad finansieringsmix över tid.