Obligationsprospekt

MTN Program

Nordax etablerade i maj 2019 ett svenskt MTN program med en låneram om 3 miljarder SEK. 

Senast uppdaterade prospektet nedan innehåller information om bolaget samt de allmänna villkor som gäller för obligationer emitterade under programmet.

Grundprospekt 19 Maj 2020

Tilläggsprospekt 11 nov 2020

MTN Emissioner

Mer information om respektive obligation som emitterats under MTN-programmet finns nedan. Klicka på lånenumret för att visa slutgiliga villkor.

Lån nr Lånedatum Löptid Belopp Ränta Typ
201 28 maj 2019 10 år 350 MSEK 3M STIBOR +4,15% Tier 2 efterställd
101 7 jun 2019 3 år 500 MSEK 3M STIBOR +1,60% Senior icke-säkerställd
102 23 sep 2019 3 år 300 MSEK 3M STIBOR +1,50% Senior icke-säkerställd
102 5 nov 2019 3 år 200 MSEK 3M STIBOR +1,50% Senior icke-säkerställd
103 23 Jan 2020 3 år 200 MSEK 3M STIBOR +1,45% Senior icke-säkerställd