Två män som skakar hand

Obligationsprospekt

MTN Program

Nordax etablerade i maj 2019 ett svenskt MTN program med en låneram om 3 miljarder SEK. 

Senast uppdaterade prospektet nedan innehåller information om bolaget samt de allmänna villkor som gäller för obligationer emitterade under programmet. 

Grundprospekt 17 maj 2019 

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 4 NOVEMBER 2019

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 14 NOVEMBER 2019

MTN Emissioner

Mer information om respektive obligation som emitterats under MTN-programmet finns nedan. Klicka på lånenumret för att visa slutgiliga villkor.

Lån nrLånedatumLöptidBeloppRäntaTyp
201 28 maj 2019 10 år 350 MSEK 3M STIBOR +4,15% Tier 2 efterställd
101 7 jun 2019 3 år 500 MSEK 3M STIBOR +1,60% Senior icke-säkerställd
102 23 sep 2019 3 år 300 MSEK 3M STIBOR +1,50% Senior icke-säkerställd
102 5 nov 2019 3 år 200 MSEK 3M STIBOR +1,50% Senior icke-säkerställd
103 23 Jan 2020 3 år 200 MSEK 3M STIBOR +1,45% Senior icke-säkerställd