Kvinna som läser tidningen

Press

Nordax har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor

2020-01-16

Nordax Bank AB (publ) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 200 MSEK. Obligationerna har en löptid om 3 år med ett slutligt förfall den 23 januari 2023 och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Obligationerna emitterades under Nordax Banks MTN-program med en total ram om 3 miljarder kronor och löper med en rörlig ränta om 3m STIBOR + 1,45%.

Nordea har agerat emissionsinstitut i samband med transaktionen.


För mer information, vänligen kontakta:
Arash Bigloo, Head of Treasury, tfn: +46-738 660662 eller arash.bigloo@nordax.se