Rapporter

Rapporter

Delårsrapporter, årsredovisningar och övrig information nedan avser Nordax Bank AB (publ) och historiskt Nordax Holding AB. Informationen redovisas i enlighet med Nordax Bank AB (publ) skyldigheter som emittent av noterade obligationer och vissa åtaganden i bolagens finansieringsdokumentation.

2020-10-23 Delårsrapport januari-september 2020 Nordax Bank AB 2020-07-17 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2020 NORDAX BANK AB 2020-04-29 Kvartalsrapport januari-mars 2020 Nordax Bank AB 2020-04-28 NORDAX ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT HAR PUBLICERATS 2020-02-14 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2019 NORDAX BANK AB