Två män som skakar hand

Rapportarkiv

Rapporter

Årsrapporter

2015-04-16 Annual report 2014, Nordax Bank AB (publ)

2014-03-31 Annual Report 2013, Nordax Finans AB (publ)

2013-04-25 Annual Report 2012, Nordax Finans AB (publ)

2012-05-04 ANNUAL REPORT 2011, NORDAX FINANS AB (PUBL)

2011-05-06 ANNUAL REPORT 2010, NORDAX FINANS AB (PUBL)

2010-05-19 ANNUAL REPORT 2009, NORDAX FINANS AB (PUBL)

2009-04-27 ANNUAL REPORT 2008, NORDAX FINANS AB (PUBL)

2008-04-16 ANNUAL REPORT 2007, NORDAX FINANS AB (PUBL)

2007-04-10 ANNUAL REPORT 2006, NORDAX FINANS AB (PUBL)

 

Interimsrapporter

2015-04-29 Interim report Jan-March 2015, Nordax BANK AB (PUBL)

2015-02-27 interim report jan-dec 2014 nordax bank ab (publ)

2014-11-27 Interim report Jan-Sep, 2014 Nordax Finans AB (publ)

2014-08-22 Interim report Jan-June, 2014 Nordax Finans AB (publ)

2014-04-29 Interim report Jan-March 2014, Nordax Finans AB (publ)

2014-01-31 Interim report Jan-Dec 2013, Nordax Finans AB (publ)

2013-10-31 Interim report Jan-Sep, 2013 Nordax Finans AB (publ)

2013-08-20 INTERIM REPORT JAN-JUNE, 2013 NORDAX FINANCE AB (PUBL)

2013-05-29 Interim report Jan-March, 2013 Nordax Finans AB (publ)

2008-10-29 INTERIM REPORT, JAN-SEPT 2008, NORDAX FINANS AB (PUBL)

2008-07-08 INTERIM REPORT, JAN-JUNE 2008, NORDAX FINANS AB (PUBL)

2008-04-29 INTERIM REPORT, JAN-MARCH 2008, NORDAX FINANS AB (PUBL)

2007-10-31 INTERIM REPORT, JAN-SEP 2007, NORDAX FINANS AB (PUBL)

2007-08-30 INTERIM REPORT, JAN-JUNE 2007, NORDAX FINANS AB (PUBL)

2006-08-25 INTERIM REPORT, JAN-JUNE 2006, NORDAX FINANS AB PUBL)

 Annan publikt delad information

2008-05-06 SUMMARY OF YEARLY REPORTS 2007-2008 NORDAX FINANS AB (PUBL)

2007-12-03 SUMMARY OF YEARLY REPORTS 2006-2007 NORDAX FINANS AB (PUBL)