Information relaterad till Nordic Capital och Sampos erbjudande till Nordax aktieägare under 2018

Nordic Capital och Sampo har den 8 februari 2018 lämnat ett kontant uppköpserbjudande till aktieägarna för samtliga aktier i Nordax. Nordic Capital och Sampo erbjuder 60 kronor per aktie i Nordax vilket motsvarar ett värde på samtliga aktier i Nordax om 6,66 miljarder kronor.

Läs mer om erbjudandet på budgivarnas hemsida www.ndxintressenter.com

 

Pressrelease

Uttalande från Nordax styrelse med anledning av det kontanta budpliktserbjudandet från Nordic Capital och Sampo

Pressmeddelande Styrelsens uttalande Nordax Group 180208.pdf

NDX Intressenters pressmeddelande 180208

Erbjudandehandling publicerad 180215