Människor som paddlar kanot tillsammans

Vi är en ledande specialistbank som erbjuder tjänster till privatpersoner i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi har drygt 185 000 kunder och finns som komplement till storbankerna. Vi koncentrerar oss på ett fåtal produkter som vi är experter på; vi är specialister på att hjälpa människor att ta genomtänkta beslut för ett liv de har råd med.

Karriär på Nordax

Ansvarsfull kreditgivning är vår kärnkompetens. Det är vår framgångsfaktor, och en av de viktigaste beståndsdelarna i arbetet för att bli norra Europas ledande specialistbank. Grunden till detta utgörs av motiverade och drivna medarbetare. Genom närvarande och coachande ledare skapar vi ett kreativt arbetsklimat där eget ansvar står i centrum.

Kulturen på Nordax präglas av delaktighet och beslutskraft. Hos oss har alla möjlighet att påverka helheten. Vi är en inkluderande bank som arbetar för mångfald och jämlikhet. Vår värdegrund står som kompass i allt vi gör och hur vi agerar mot såväl medarbetare som kund. Vi är ansvarstagande, enkla, sunda och kundfokuserade.

Vi har tydligt hållbarhetsfokus och verkar för en positiv påverkan på vår omvärld. Vi arbetar för att integrera hållbarhetsarbetet i hela organisationen, och av den enkla anledningen vill vi också attrahera talanger som delar vår uppfattning kring vikten av hållbarhet. Ansvarsfullt företagande är centralt för oss. Vi är övertygade om att det genererar en långsiktig affärsnytta för oss samtidigt som det levererar värde till våra kunder, medarbetare och övriga intressenter.  

Vill du bli en del av oss och hänga med på vår resa? Ansök och bli en viktig resurs i vår utveckling, samtidigt som du ger din egen utveckling en boost!