Pressmeddelande

Nordax Bank förvärvar Svensk Hypotekspension AB

Nordax Bank AB har tecknat avtal om att förvärva Svensk Hypotekspension AB (SHP), som är specialister på kapitalfrigöringskrediter. Genom förvärvet av SHP stärker Nordax sin position som en ledande specialistbank för privatpersoner i Nordeuropa och som utmanare på bolånemarknaden. 

 SHP är ett mycket välskött bolag med en unik position inom ett mycket intressant segment av bolånemarknaden. Genom produkten kapitalfrigöringskredit erbjuds svenska pensionärer med låga belåningsgrader möjligheten att ta upp ett lån på sin bostad och på så sätt slippa sälja bostaden. Nordax och SHP är båda utmanare på en bankmarknad där allt fler kreditvärdiga bolånekunder inte passar in i storbankernas alltmer standardiserade mallar och kreditbedömningar. Nyligen lanserade vi vårt bolån riktat till en annan snabbt växande kundgrupp som inte passar in i storbankernas mall – personer med andra anställningsformer än den traditionella fasta heltidsanställningen. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår expertis inom bolån, säger Jacob Lundblad VD för Nordax.  

SHP grundades 2004 och idag har bolaget 13 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. I slutet av 2017 uppgick utlåningen till 3,5 miljarder kronor fördelat på drygt 5 000 aktiva kunder (hushåll).

- Seniorer är en stor och växande grupp som ofta har betydande kapital bundet i sina bostäder. Ofta kan de inte möta de traditionella bankernas krav för att kunna ta upp ett vanligt bolån och kan därför tvingas att flytta från sina bostäder för att klara oförutsedda utgifter eller för att dryga ut sin pension. Vi såg tidigt behovet och har genom åren hjälpt fler än 11 000 äldre att få en bättre vardagsekonomi. Som en del av Nordax kan vi möjliggöra att fler svenska pensionärer med stora förmögenheter bundna i sina bostäder kan frigöra pengar utan att behöva sälja bostaden. Våra delade värderingar och en samsyn på hur vi kan utveckla våra tjänster till en växande kundgrupp med Nordax expertis inom kreditbedömning och riktad marknadsföring skapar en stark och stabil plattform för framtida tillväxt, säger Lennart Grabe, VD och grundare av SHP.

Förvärvet är villkorat av erforderliga myndighetsgodkännanden .

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Frid, Kommunikationschef och mediakontakt, tfn: 0705 29 08 00 eller andreas.frid@nordax.se 

Om Nordax

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Nordax har cirka 200 anställda som arbetar från ett central kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är Nordax spetskompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 31 mars 2018 uppgick utlåningen till allmänheten till 14,1 miljarder kronor och inlåningen till 7,7 miljarder kronor. För mer information om Nordax bolåneerbjudande se www.nordax.se/lana/bolan.

Om Svensk Hypotekspension

Svensk Hypotekspension är ett svenskt bostadskreditinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn. Företaget erbjuder sedan 2005 Hypotekspension®, en kapitalfrigöringskredit som innebär att människor över 60 år kan få en kredit på trygga villkor för att frigöra kapital ur sin bostad. Krediten löper utan tidsbegränsning, utan amorteringar eller löpande räntebetalningar. Hypotekspension® innebär ingen risk för privatekonomin eftersom kunderna erbjuds en så kallad skuldfrigaranti. Svensk Hypotekspension hade per 31 december 2017 drygt 5 000 aktiva kunder (hushåll) och en total lånestock på cirka 3,5 miljarder kronor. Läs mer om Svensk Hypotekspension på www.hypotekspension.se

Dokument

wkr0006.pdf

Hanna Belander

Hanna Belander

 + 46 702 56 58 00

hanna.belander@nordax.se